Ponedjeljak, 5 prosinca, 2022

IRIS
JAMBREK

Iris Jambrek je mlada umjetnica, rođena 1995. godine. Završila je diplomski studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti, u klasi Zoltana Novaka.

IRIS JAMBREK SHOP

FROM THE BLOG